Ron van Rijswijk

Leren & Innoveren

Welkom op deze website, mijn naam is Ron van Rijswijk.

Ik help organisaties te vernieuwen en innoveren zodat zij flexibel kunnen meebewegen met veranderingen in hun omgeving.

Ik help mensen 21st Century Skills te ontwikkelen zoals visie, creativiteit, kritisch vermogen, teamwork en teamleren.

Ik spreek van vernieuwing i.p.v. ontwikkeling omdat voor gedragsverandering 'Loslaten' bepalender is dan 'Aanleren'.

Vernieuwing zie ik als randvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid van mensen en middelen.

in-follow-uslinkedin-badge-for-email

 

 

 

 

ron

ld

Het Nieuwe Leren: Sense, Speed & Simplicity

Sense, Speed & Simplicity. Dat zijn de factoren die mensen en organisaties wendbaar, flexibel en effectief maken. Ongeacht over welke vorm van ontwikkeling het gaat: social learning, agile learning, action learning, e-learning, deep learning, machine learning, blended learning of informal learning on the job volgens 70-20-10.

Het gaat er in de kern om je talenten te kennen en benutten. Steeds nieuwe keuzes te maken en oude en bekende patronen los te laten. Authentiek te zijn en eerlijk naar jezelf. Even een workshop, conferentie of e-learning module volgen is niet langer voldoende.

Continu speuren wij de markt af naar apps en tools die (nog) meer inhoud kunnen geven aan Sense, Speed & Simplicity. Zodat leren en ontwikkelen steeds leuker wordt en sneller leidt tot zichtbare resultaten.

Lerende organisatie = Innoverende organisatie

In de 'The Fifth Discipline' omschrijft Peter Senge lerende organisaties aan de hand van een vijftal kenmerken: Persoonlijk meesterschap, Gemeenschappelijke visie, Zelfinzicht, Team leren, Systeem denken en Zelfinzicht. De kunst is om deze kenmerken op praktische wijze - en in onderlinge samenhang - te vertalen naar dagelijkse werkvormen en werkafspraken. Alleen dan ontstaat er een lerende cultuur waarin men elkaar onderling aanspreekt op verbetering van kwaliteit en effectiviteit.

Cultuur verankering is effectief en snel te realiseren via teamleren en werkoverleg volgens de methode van action learning. In combinatie met Zelfinzicht en Systeemdenken krijgen teamleden meer inzicht en overzicht met betrekking tot hun positie en bijdrage in het organisatieproces. Dit is een noodzakelijke randvoorwaarde om de eigen ambities en competenties optimaal af te kunnen stemmen op de doelstellingen van de organisatie.

Resultaat: innovatief denken, zelflerend gedrag, meer flexibiliteit, gedeelde visie, haalbare doelstellingen, minder stress en betekenisvoller werk.

Zelflerende ‘agile’ teams

Uit onderzoek blijkt dat informeel leren volgens 70:20:10 de meest effectieve methode is voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit betekent dat persoonlijke training en ontwikkeling zoveel mogelijk dient plaats te vinden tijdens de dagelijkse werkactiviteiten.

Om flexibiliteit en eigenaarschap in teams te verankeren, maken wij gebruik van een mix van training (10%), social learning (20%) en werkplekleren (70%). Online learning waar het moet, social learning waar het kan en actie- en ervaringsgericht DOEN waar nodig.

Zelflerende 'agile' teams hebben geen manager nodig maar onderzoeken zelf waar grenzen en kansen liggen. Zij durven 'fouten' te maken en te experimenteren. Zij doorlopen zelfstandig de cyclus van Onderzoeken, Ontwerpen, Ondernemen en Ontwikkelen en leren van de feedback die zij krijgen.

Onderzoeken > Ontwerpen > Ondernemen > Ontwikkelen

Onderzoekend leren begint bij het stellen van vragen. De juiste vragen maken dat nieuwe kennis, opvattingen, overtuigingen en vaardigheden ook werkelijk 'eigen' gemaakt kunnen worden.

Om van INZICHT naar DOEN te komen, combineren wij de methode van Onderzoekend Leren met de krachtigste elementen uit interventiemethodes als action learning, triple loop learning, self-directed i-Learning en logical levels of learning and change.

Zo begeleiden wij mensen - via vier gemakkelijke stappen - door de verschillende fases en competenties van Onderzoeken, via Ontwerpen en Ondernemen, naar Ontwikkelen.

Tools & Methoden

Om Sense, Speed & Simplicity mogelijk te maken hebben wij het IINQ Innovatie Kompas en de IINQ Innovatie Matrix ontwikkeld. Met deze instrumenten faciliteren wij Het Nieuwe Leren op een pragmatische (DOE) manier. Het Innovatie Kompas geeft in vier stappen en 12 gedragscompetenties het proces van Visie naar Realiseren weer. De Innovatie Matrix biedt een stappenplan om tot een lerende organisatie(cultuur) te komen.

Innoveren is in onze visie vooral DOEN en LEREN. Dat betekent:
a. weten welke talenten je in huis hebt
b. aanwezige talenten optimaal benutten en valkuilen vermijden
c. met behulp van feedback en feedforward informeel leren volgens 70-20-10

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit assessment, coaching en training op alle organisatieniveaus. Dit kan zijn op interim- abonnement- of projectbasis.

Opdrachten liggen op het vlak van:
- strategische visie en HR beleid
- innovatief bestuur en leiderschap
- organisatie- en cultuur onderzoek
- selectie- en ontwikkel assessments
- werving & selectie L&D professionals
- (blended) training, coaching en mentoring

opdrachtgevers-ron  

 

Klanten & Projecten

In de infographic staan enkele namen van opdrachtgevers waarvoor ik heb gewerkt op het vlak van in-, door- of uitstroom. Een toelichting of referenties geef ik na een persoonlijke kennismaking.

Ikzelf en de aangesloten organisatiecoaches en psychologen die onder naam van IINQ werken, volgen de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en/of de Orde van Organisatieadviseurs (OOA).

Learning Netwerk

Om relaties en LI-connecties op een doelgerichte manier te informeren en met elkaar in contact te brengen, heb ik Learning Linkedin groepen opgericht met een focus op Learning & Development: Dit zijn:

➤ Het Nieuwe Leren
Voor HR, lean en innovatie managers en professionals van Lerende Organisaties. Over nieuwe media, social learning, action learning, creativiteit en agile teamwork.

➤ Organisatiecoaching Nederland
Voor coaches en consultants met management ervaring en werkend op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

➤ Business Model YOU
Voor iedereen die Business Model YOU (BMY) gebruikt om zijn/haar carrière en positie in de arbeidsmarkt in kaart te brengen.

➤ Lean Startup Innovatie NL
Nederlandse afdeling van de Lean Startup innovatie methode van Eric Ries. Over agility en lean innovatie voor organisaties van elke soort en omvang.

➤ Soci@l Business Nederland
Voor commissarissen, toezichthouders, directies en media professionals die de balans bewaken tussen winst, waarde en integriteit.

nieuws

Nieuws

Berichten volgen binnenkort.

Meer informatie ?

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field

ijsberg

DE IJSBERG: symbool van het waarneembare en het onzichtbare.
                     Met elke vraag verbreedt je je horizon 🙂

IINQ i-Learning
Mail    info@iinq.nl
KvK    17171856
Rabo  103707170
BTW  118738021 B01

Ron van Rijswijk
GSM   06 - 2039 3044
MAIL   Ron@IINQ.nl