creativiteit is maatwerk

learning as a service™

Welkom! Mijn naam is Ron van Rijswijk, ik richt me - vaak samen met collega's van Organisatiecoaching Nederland - op personal coaching en ontwikkeling van (teams van) specialisten.

Onderscheidend is onze persoonlijke, motivationele benadering van leerprocessen. Drijfveren, manieren van denken, karaktertrekken, leerstijlen, persoonlijke ervaringen en ambities verschillen immers van persoon tot persoon. Doordat wij focussen op deze individuele verschillen - ook binnen teams - besparen we tijd en kosten en stimuleren we eigenaarschap en duurzame gedragsverandering. In deze tijd van vernieuwing is het cruciaal om de ontwikkeling van nieuwe 21st century skills te laten aansluiten op individuele waarden, ambities en overtuigingen.

Vraaggericht leren of Inquirybased Learning is de meest effectieve manier om persoonlijk eigenaarschap te ontwikkelen. Door vraaggericht te leren koppelen mensen nieuwe informatie aan bestaande kennis en overtuigingen. Vraaggericht leren leidt tot zelfkennis, helderheid in communicatie, begrip voor andere standpunten en verbreding van perspectief. Allemaal aspecten die het gemakkelijker maken om je oude gedragspatronen los te laten en nieuwe inzichten en vaardigheden te ontwikkelen.

Het Nieuwe Leren: SAMEN, ONTDEKKEN en DOEN op je eigen manier en in je eigen tempo.

ron

ld

het nieuwe leren

Ongeacht over welke vorm van ontwikkeling het gaat: social learning, agile learning, action learning, e-learning, deep learning, machine learning, blended learning of informal learning on the job volgens 70-20-10. Social, Sense & Simplicity zijn de factoren die mensen en organisaties wendbaar, flexibel en effectief maken.

In de kern gaat 'duurzaam leren' altijd om zelfkennis. Niet alleen je talenten en valkuilen kennen maar ook weten waar je energie van krijgt en in welke werkomgeving je tot volle bloei kan komen. Het gevoel dat je waarde toevoegt en positieve feedback krijgt, is immers de brandstof voor nieuwe acties, keuzes en initiatieven.

Om teams en professionals te ondersteunen in hun duurzaam leerproces, speur ik continu de markt af naar nieuwe technologie die kan bijdragen aan meer Social, meer Sense en meer Simplicity. Leren en ontwikkelen wordt dan steeds leuker en leidt dan voortdurend tot concrete resultaten en zichtbare vooruitgang.

lerende organisatie

In de 'The Fifth Discipline' omschrijft Peter Senge lerende organisaties aan de hand van een vijftal kenmerken: Persoonlijk meesterschap, Gemeenschappelijke visie, Zelfinzicht, Team leren, Systeem denken en Zelfinzicht. Als deze kenmerken - in onderlinge samenhang - gekoppeld kunnen worden aan de individuele motivatie van medewerkers ontstaat er bezieling, eigenaarschap en een lerende cultuur.

Met behulp van vraaggericht leren is de koppeling tussen 'systeem' en 'motivatie' op een gemakkelijke, natuurlijke wijze te maken. Mensen worden begeleid om hun zelfkennis en eigen overtuigingen te verbinden aan de kernwaarden van de organisatie. Vervolgens worden zij geholpen om via action (team)learning de vertaalslag maken naar doelstellingen en werkafspraken waardoor teamleden inzicht en feedback krijgen als het gaat om hun positie en bijdrage in het organisatieproces. Met deze feedback kunnen zij hun gedrag optimaal afstemmen op de doelstellingen van de organisatie wat resulteert in innovatief denken, zelflerend gedrag, meer flexibiliteit, gedeelde visie, haalbare doelstellingen, minder stress en betekenisvoller werk.

zelflerende teams

Uit onderzoek blijkt dat informeel leren volgens 70:20:10 een effectieve methode is voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit betekent dat ontwikkeling vooral georganiseerd moet worden op de werkplek en binnen teams. Werkplekleren en teamleren zijn concrete uitwerkingen van hoe 70-20-10 in de praktijk georganiseerd en geborgd kan worden.

Zelflerende teams hebben geen manager nodig maar zoeken zelfstandig naar grenzen en kansen. Binnen de cyclus van Onderzoeken, Ontwerpen, Ondernemen en Ontwikkelen durven zij te experimenteren en leren zij van elkaar en van de feedback die zij krijgen.

Om TeamLeren te ontwikkelen en verankeren is een mix van interventies nodig: online learning waar het moet, social learning waar het kan en actie- en ervaringsgericht DOEN waar nodig.

vraaggericht leren

Vraaggericht leren begint bij het stellen van open vragen (w-vragen of 'hoe' vragen). Hierdoor verzamel je gemakkelijk en snel de juiste informatie en beoordeel je situaties op een systematische manier. Open vragen voorkomen ook 'blinde vlekken' en vergroten je begrip voor de standpunten van anderen. Als je eenmaal een beeld hebt gevormd is het stellen van gesloten vragen handig om je eigen beelden, ideeën en conclusies te toetsen bij anderen. De combinatie van beide soorten vragen is noodzakelijk om nieuwe informatie daadwerkelijk 'eigen' te kunnen maken.

Om van INZICHT naar DOEN te komen, combineren we de methode van vraaggericht leren met actieve werkvormen gebaseerd op action learning, triple loop learning en de logical levels of learning and change. Via Onderzoeken, Ontwerpen, Ondernemen en Ontwikkelen leren we mensen zelflerend en kritisch na te denken zodat zij eigenaarschap en autonomie kunnen ontwikkelen: de basis voor creativiteit en vernieuwing.

tools & methoden

Om Social, Sense & Simplicity concreet vorm te geven, is altijd maatwerk nodig. Maatwerk als het gaat om beoordelingen (assessment), maatwerk als het gaat om ontwikkeling (training en coaching) en maatwerk als het gaat om borging (feedback).

Voor duurzame, effectieve leerprocessen zijn hoogwaardige instrumenten onmisbaar:
- Maatwerk audits, portfolio's en workshops voor specialistische teams
- Sociaal leerzame i.p.v. sociaal wenselijke 360 graden feedback
- Innovatie Kompas voor ontwikkeling van 21st Century Skills
- INtegrity Questionaire om integriteit te meten en sturen
- Innovatie Matrix als roadmap voor lerende organisaties
- Feedback systemen die WEL gedrag veranderen
- Dynamisch Motivatie Assessment (DMA)

dienstverlening

Trajecten worden altijd op maat en via co-creatie ontworpen en uitgerold. Zakelijke contractering op interim- abonnement- of projectbasis met heldere afspraken over (evaluatie) van meetbare doelstellingen. Trajecten waarmee we veel ervaring hebben, zijn:
- MD en strategisch HR beleid
- organisatie- en cultuur onderzoek
- selectie- en ontwikkel assessments
- (360) feedback geven en ontvangen
- werving & selectie (van o.a. HRD'ers)
- teambuilding, -coaching en -ontwikkeling
- begeleiding leercirkels en intervisiegroepen
- conflicthantering en competentiemanagement
- ontwikkeling en begeleiding van businessgames

opdrachtgevers-ron  

 

klanten & projecten

In de afgelopen 25 jaar heb ik organisaties van verschillende omvang, in nagenoeg alle sectoren, geholpen en begeleid met hun ontwikkelingsgerichte HR activiteiten. De rollen die ik heb vervuld varieerden van psycholoog, recruiter, arbodeskundige en hr adviseur tot procesbegeleider, projectmanager en leidinggevende van multidisciplinaire teams. In de meeste opdrachten en projecten ging het om een combinatie van interventies op organisatie-, team- en individueel niveau.

In de infographic staan enkele namen van opdrachtgevers waarvoor ik heb gewerkt. Bij de uitvoering van opdrachten volg ik de codes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA). Een toelichting of referenties geef ik graag na een persoonlijke kennismaking.

nieuws & artikelen


>> open de nieuwspagina 

nieuws

ijsberg

DE IJSBERG: symbool van het waarneembare en het onzichtbare.
                     Elke vraag verbreedt je horizon !

IINQ i-Learning
Mail    info@iinq.nl
KvK    17171856
Rabo  103707170
BTW  118738021 B01

Ron van Rijswijk
GSM   06 - 2039 3044
MAIL   Ron@IINQ.nl

informatie ?

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field