creativiteit is maatwerk

innovatiemanagement

Mijn naam is Ron van Rijswijk, eigenaar van IINQ i-Learning en initiatiefnemer van de linkedin groepen Organisatiecoaching Nederland, Lean Startup Innovatie en Het Nieuwe Leren. Zoals de i van i-Learning verwijst naar innovatie en individu, faciliteer ik mensen en organisaties als het gaat om vernieuwing en professionele ontwikkeling.

Innovatie heeft op meerdere manieren te maken met groei, verbetering en ontwikkeling. Niet elke verbetering is innovatief maar zowel verbeteringen als vernieuwingen ontstaan uit dezelfde creatieve, menselijke bron. Creativiteit voortkomend uit een combinatie van logisch, rationeel denken (linker hersenhelft) en lateraal, beeldend denken (rechter hersenhelft).

Mensen en organisaties die willen groeien en vernieuwen moeten oude gedragspatronen vervangen door nieuwe manieren van denken, leren en werken. Om ontwikkeling en innovatie te verbinden met performance verbetering, zijn inzicht en deskundigheid op het vlak van bedrijfskunde, psychologie en marketing essentieel en onmisbaar.

 

 

ld

het nieuwe leren

Het Nieuwe Leren betekent vooral ontwikkelen van nieuwe skills en vaardigheden zoals kritisch denken en creativiteit. Deze beide 21st century skills zijn cruciaal voor succesvol innoveren en komen het best tot ontwikkeling in een cultuur waar mensen kunnen leren van elkaar en van hun (interne en externe) afnemers.

Social, Sense & Simplicity zijn onze kernwaarden. Wij geloven dat deze factoren mensen en organisaties 'agile' maken zodat zij wendbaar en flexibel kunnen meebewegen met veranderingen in hun werkomgeving.

Om teams en professionals te ondersteunen, speuren wij continu de markt af naar innovatieve technologie die kan bijdragen aan meer Social, meer Sense en meer Simplicity. Leren en ontwikkelen is dan leuk en leidt dan tot concrete en zichtbare vernieuwing en vooruitgang.

lerend innoveren

In de 'The Fifth Discipline' omschrijft Peter Senge lerende organisaties met een vijftal kenmerken: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visie, zelfinzicht, teamleren, systeemdenken en zelfinzicht. Een organisatie die innovatie, kritisch denken en creativiteit wil ontwikkelen en stimuleren, doet er goed aan deze kenmerken te volgen.

Voor het ontwikkelen van een innovatiecultuur met bijbehorende 21st century skills maken wij gebruik van de methode van onderzoekend leren. Dit stimuleert de ontwikkeling van teamleren, kritisch denken en creativiteit. Omdat onderzoekend leren goed te combineren is met de reguliere vormen van werk- en teamoverleg, is de investering qua geld en tijd beperkt terwijl het leereffect resulteert in meer initiatief en flexibiliteit, een gedeelde visie met haalbare doelstellingen en meer bevlogenheid en creativiteit.

innoverende teams

Uit het 70-20-10 onderzoek blijkt dat (ervaringsgericht) leren op de werkplek 70% uitmaakt van hetgeen mensen onthouden. Dit betekent dat innovatieprojecten zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse werksituatie. Het ontwikkelen van 'innovatie als cultuur' is daarom effectiever en duurzamer dan het werken met 'tijdelijke' innovatieteams en -projecten.

Om teams te ondersteunen in het ontwikkelen van innovatief denken en werken, verankeren wij teamleren via een mix van interventies: online learning indien noodzakelijk, social learning waar het kan en ervaringsgericht DOEN zoveel als mogelijk. Wij ondersteunen de teamontwikkeling met onze zelfontwikkelde innovatiecyclus en -competenties.

onderzoekend leren

Bij inquirybased learning (IINQ) ofwel onderzoekend leren staat het stellen van kritische vragen centraal. Open vragen om inzicht te vergroten, gesloten vragen om te focussen en Wat-Als vragen om toekomstgerichte scenario's te onderzoeken. Behalve dat het inzicht, focus en toekomstbeelden oplevert, zorgen kritische vragen ook voor een beter begrip van situaties en gedrag, voor zorgvuldige oordeelsvorming en voor meer slagvaardigheid en besluitvaardigheid.

We combineren onderzoekend leren met action learning, triple loop learning en de logical levels of learning and change. Dit stimuleert de ontwikkeling van eigenaarschap en initiatief en legt zo de basis voor creativiteit en vernieuwing.

tools & methoden

Om Social, Sense & Simplicity concreet vorm te geven, is altijd maatwerk nodig. Maatwerk als het gaat om assessment, maatwerk als het gaat om ontwikkeling en maatwerk als het gaat om borging en feedback.

Voor duurzame, effectieve leerprocessen zijn hoogwaardige instrumenten onmisbaar. We werken daarom met moderne online instrumenten en tools als het gaat om assessment, coaching, learning & development, projectmanagement, portfolio's, feedbacksystemen, innovatie en customer experience.

dienstverlening

Innovatiemanagement:
- Competentie-, cliënt- en marktanalyses
- Ideation, brainstorm en smart technology
- Concept generatie, -presentatie en -validatie
- Value- en business model generatie
- Coaching lean innovatie teams

Organisatie ontwikkeling:
- CurinQ: coaching van medisch specialisten en vakgroepen
- MeetinQ: zelfsturing en besluitvorming voor teams en specialisten
- ImprovinQ: verbetering en optimalisatie van kwaliteit, proces en portfolio
- KWIN Kwaliteit-Innovatie Model™: procesbegeleiding naar cultuurvernieuwing
- ICA Individuele Competentie Analyse™: assessment & development centers

opdrachtgevers-ron  

 

klanten & projecten

In de afgelopen 25 jaar heb ik organisaties in nagenoeg alle sectoren, geholpen en begeleid met hun ontwikkelingsgerichte HR activiteiten. De rollen die ik heb vervuld varieerden van psycholoog, recruiter, arbodeskundige en hr adviseur tot procesbegeleider, projectmanager en leidinggevende van multidisciplinaire teams. In de meeste opdrachten en projecten ging het om een combinatie van interventies op organisatie-, team- en individueel niveau.

In de infographic een greep uit de opdrachtgevers waarvoor ik heb gewerkt. Bij de uitvoering van opdrachten volgen wij de codes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA). Een toelichting hierop of persoonlijke referenties geven we na een persoonlijke kennismaking.

ijsberg

DE IJSBERG: symbool van het waarneembare en het onzichtbare.
                     Elke vraag verbreedt je horizon !

IINQ i-Learning
Mail    info@iinq.nl
KvK    17171856
Rabo  103707170
BTW  118738021 B01

Ron van Rijswijk
GSM   06 - 2039 3044
MAIL   info@IINQ.nl

informatie ?

Suggestions and questions are more than welcome.

* indicates required field