Learning & Development

learning & development

Learning & Development is ontstaan als reactie op de bankencrisis (2007-2013) toen meer aandacht ontstond voor de flexibiliteit en ontwikkeling van medewerkers. Vanuit mijn eigen Linkedin groep Organisatiecoaching Nederland heb ik de reactie zien ontstaan van statisch competentiemanagement naar dynamisch people management.

Binnen het veld van Learning & development heb ik mij gespecialiseerd in Inquirybased Learning (onderzoekend leren): alle vormen van informeel leren, innovatief leren en belevingsgericht leren (immersive learning).

Ik geloof in creativiteit, kritisch denken en toekomstgericht handelen. Door Anders kijken – Anders denken – Anders doen kunnen mensen groeien en grenzen te verleggen.

 

 

ld

i-learning

I Learning is het nieuwe leren. Nieuwe ’21st century’ vaardigheden als kritisch denken en creativiteit zorgen ervoor dat mensen en organisaties ‘agile’ en wendbaar keuzes kunnen maken waardoor ze kunnen meebewegen met veranderingen in de samenleving.

I Learning betekent Anders kijken – Anders denken – Anders doen en vraagt nieuwe vormen van leiderschap en actieve sturing op professionele ontwikkeling.

Informeel leren (op de werkplek) en immersive learning (virtueel, online belevingsleren) zijn de leervormen waarmee oude gedragspatronen duurzaam kunnen worden omgezet in nieuwe vaardigheden en overtuigingen.

lerend innoveren

In de ‘The Fifth Discipline’ omschrijft Peter Senge lerende mensen en organisaties met een vijftal kenmerken: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visie, zelfinzicht, teamleren, systeemdenken en zelfinzicht.

Het volgen van bovenstaande kenmerken zorgt ervoor dat de juiste competenties worden ontwikkeld en dat bovendien oude gedragspatronen kritisch worden geëvalueerd en bijgesteld.

In elk ontwikkelproces is het cruciaal om ook bestaande gewoontes en oude gedragspatronen ter discussie te stellen. De alom bekende Lean Startup innovatiemethode is zelfs speciaal ontwikkeld met het oog op teamleren, kritisch denken en creativiteit als basis voor succesvolle innovatie.

virtuele teams

Uit het 70-20-10 onderzoek van Jennings blijkt dat informeel leren op de werkplek 70% uitmaakt van hetgeen mensen onthouden. Uit een onderzoek van Volberda blijkt zelfs dat 75% van het innovatie succes in organisaties voortkomt uit sociale innovatie en slechts 25% uit technologische innovatie.

Mede door Corona is thuiswerken – als component van sociale innovatie – een belangrijke nieuwe ontwikkeling geworden voor HR en voor teammanagers. Thuiswerken heeft namelijk niet alleen maatschappelijke en economische voordelen maar biedt ook nieuwe mogelijkheden om te sturen op productiviteit, ontwikkeling en werkplezier.

Met CoachConnect biedt IINQ een innovatieve, online tool waarmee teams en hun managers kunnen sturen op belangrijke succesfactoren als: Focus, Feedback, Verbinding, Ontwikkeling, Aan- en afspreken en Prioriteiten stellen.

onderzoekend leren

Inquirybased learning (onderzoekend leren) is de basis voor informeel leren en ‘immersive learning’ (virtueel leren). Kerncompetenties als creativiteit en kritisch staan hierin centraal omdat zij noodzakelijk zijn om als organisatie en medewerker mee te kunnen bewegen met veranderingen in onze technologische samenleving.

Innovatie vereist Anders kijken – Anders denken – Anders doen. Door open-minded naar situaties te kijken ontstaat een scherper begrip en een helderder beeld. Hierdoor kunnen oude gedragspatronen worden losgelaten en ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.

In teamverband wordt vanuit het ‘deep democracy’ principe, actief op zoek gegaan naar de ‘wijsheid van de minderheid’. Onderzoekend leren poetst en poldert geen verschillen weg, maar zoekt ze juist op. Dit om er als team van te kunnen leren en om te voorkomen dat stemmen verloren gaan of dat weerstand tegen besluiten overgaat in sabotagegedrag.

tools & methoden

Om innovatie, leren en ontwikkelen vorm te geven op een manier die past bij de organisatie(cultuur), is maatwerk nodig. Maatwerk als het gaat om assessment, maatwerk als het gaat om ontwikkeling en maatwerk als het gaat om borging en feedback.

Om de ontwikkeling van mens en organisatie op een duurzame wijze te (bege)leiden, werken wij met het concept Flow@Work: tools op het vlak van assessment, coaching, learning & development, management en feedback.

dienstverlening

 

> Organisatieonderzoeken & 360 gradenfeedback
> Assessment & psychologisch onderzoek
> Audits en kwaliteitstoetsing
> Learning & development
> Organisatiecoaching

nieuws

Ethiek en Integriteit

In de gedragscode omschrijf en benadruk ik het belang dat we hechten aan Respect, Integriteit, Verantwoordelijkheid en Professionaliteit.

 

> Ethische Gedragscode EMCC

klanten & projecten

Als arbeid- en organisatiepsycholoog heb ik ervaring in alle sectoren en in alle soorten organisaties. De rollen die ik heb vervuld, variëren van psycholoog, recruiter, trainer, coach, arbodeskundige en hr adviseur tot procesbegeleider, projectmanager en het managen van multidisciplinaire teams.

Met interventies op organisatie-, team- en individueel niveau werk ik graag samen vanuit vooraf geformuleerde doelstellingen. In de infographic een greep van opdrachtgevers waarvoor ik heb gewerkt.

Bij de uitvoering van opdrachten volg ik  de codes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA).

Meer informatie over mijn achtergrond is te vinden op mijn Linkedin profiel.

opdrachtgevers-ron  

 

ijsberg

DE IJSBERG: symbool van het waarneembare en het onzichtbare.

Meer info?
Bel 06 - 2039 3044 / Ron van Rijswijk / Organisatiecoaching Nederland.

IINQ bedrijfsinfo:
Bank NL23 RABO 0103407170
BTW NL001515367B67
KvK 17171856

Wij werken samen met:

informatie ?

Suggestions and questions are more than welcome.

* indicates required field