Learning & Development

learning & development

IINQ i-Learning is ontstaan vanuit de linkedin groep Organisatiecoaching Nederland: coaches, trainers en consultants met een specialisme in cultuur- en competentie ontwikkeling.

IINQ is een afkorting van Inquirybased Learning (onderzoekend leren). Dit kan de vorm hebben van informeel leren, innovatief leren of belevingsgericht leren (immersive learning).

Wij geloven in creativiteit, kritisch denken en toekomstgericht handelen. Door Anders kijken – Anders denken – Anders doen kunnen mensen groeien en grenzen te verleggen.

 

 

ld

het nieuwe leren

Het Nieuwe Leren betekent niet alleen het leren van nieuwe vaardigheden als kritisch denken en creativiteit. Mensen en organisaties moeten ook ‘agile’ en wendbaar kunnen meebewegen met veranderingen in hun leef- en werkomgeving.

Anders kijken – Anders denken – Anders doen, vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Het vraagt om betekenisvol werk waarin mensen hun competenties en talenten ten volle kunnen inzetten.

Om mensen en organisaties effectief te kunnen (bege)leiden naar wendbaarheid en weerbaarheid, focussen wij onze interventies op informeel leren (leren van elkaar, op de werkplek) en immersive learning (leren in een virtuele, belevingsgerichte omgeving).

lerend innoveren

In de ‘The Fifth Discipline’ omschrijft Peter Senge lerende mensen en organisaties met een vijftal kenmerken: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visie, zelfinzicht, teamleren, systeemdenken en zelfinzicht.

Het volgen van bovenstaande kenmerken zorgt ervoor dat de juiste competenties worden ontwikkeld en dat bovendien oude gedragspatronen kritisch worden geëvalueerd en bijgesteld.

In elk ontwikkelproces is het cruciaal om ook bestaande gewoontes en oude gedragspatronen ter discussie te stellen. De alom bekende Lean Startup innovatiemethode is zelfs speciaal ontwikkeld met het oog op teamleren, kritisch denken en creativiteit als basis voor succesvolle innovatie.

innoverende teams

Uit het 70-20-10 onderzoek van Jennings blijkt dat informeel leren op de werkplek 70% uitmaakt van hetgeen mensen onthouden. Uit een onderzoek van Volberda blijkt zelfs dat 75% van het innovatie succes in organisaties voortkomt uit sociale innovatie en slechts 25% uit technologische innovatie.

Hieruit valt op te maken dat leren en innoveren zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse werksituatie. Teams met voldoende autonomie en ruimte om met elkaar en de klant/cliënt samen te werken, bereiken de beste resultaten.

In een wereld die steeds meer digitaal en virtueel wordt betekent dit dat ‘teamleren’ georganiseerd moet worden via een mix van online, social en belevingsgericht leren.

i-learning

Bij inquirybased learning (onderzoekend leren) en immersive learning (virtueel leren) staan creativiteit en kritisch denken centraal. Beide elementen zijn noodzakelijk om als organisatie, team en professional mee te kunnen bewegen met veranderingen in onze technologische samenleving.

Innovatie vereist Anders kijken – Anders denken – Anders doen. Door openminded naar situaties te kijken ontstaat een scherper begrip en een helderder beeld. Hierdoor kunnen oude gedragspatronen worden losgelaten en ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.

In ons Lean Startup Innovatiekompas integreren wij Lean Startup innovatie met design thinking, action learning en informeel leren. Het kompas geeft teams een leidraad en stappenplan waarmee zij (ook zichzelf) succesvol kunnen ontwikkelen en vernieuwen.

tools & methoden

Om innovatie, leren en ontwikkelen vorm te geven op een manier die past bij de organisatie(cultuur), is maatwerk nodig. Maatwerk als het gaat om assessment, maatwerk als het gaat om ontwikkeling en maatwerk als het gaat om borging en feedback.

Om cultuur- en organisatie ontwikkeling op een duurzame wijze te (bege)leiden, werken wij met moderne instrumenten en tools op het vlak van assessment, coaching, learning & development, projectmanagement, portfolio’s, feedbacksystemen, innovatie en customer experience.

dienstverlening

 

> Organisatieonderzoeken & 360 gradenfeedback
> Assessment & psychologisch onderzoek
> Audits en kwaliteitstoetsing
> Learning & development
> Organisatiecoaching

nieuws

Ethiek en Integriteit

In onze gedragscode omschrijven en benadrukken we het belang dat we hechten aan Respect, Integriteit, Verantwoordelijkheid en Professionaliteit.

 

> Ethische Gedragscode EMCC

klanten & projecten

Als ervaren organisatiecoaches hebben wij ervaring in alle sectoren en in alle soorten organisaties. De rollen die we vervullen, variëren van psycholoog, recruiter, trainer, coach, arbodeskundige en hr adviseur tot procesbegeleider, projectmanager en het managen van multidisciplinaire teams.

Met interventies op organisatie-, team- en individueel niveau realiseren we – in overleg – vooraf geformuleerde doelstellingen. In de infographic een greep van opdrachtgevers waarvoor we hebben gewerkt.

Bij de uitvoering van opdrachten volgen wij de codes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA).

opdrachtgevers-ron  

 

ijsberg

DE IJSBERG: symbool van het waarneembare en het onzichtbare.

IINQ i-Learning - KvK 17171856   -   Rabobank 103707170   -   BTW nummer NL001515367B67

Bel voor meer info: 06 - 2039 3044 / Ron van Rijswijk, groepsbeheerder Organisatiecoaching Nederland.

IINQ i-Learning werkt samen met:

informatie ?

Suggestions and questions are more than welcome.

* indicates required field